Our stories

Raamatukogude teema-aasta avamine 14. January LL


Kolmapäeval 12. jaanuaril avati üle-eestiliselt raamatukogude teema-aasta.

Selle sündmuse käigus toimus ka ühine lugemisaktsioon. Lugemisaktsiooni eesmärgiks oli lugeda võimalikult paljudes Eestimaa raamatukogudes korraga ette ühel ja samal ajal ühte ja sama teksti.

Kärla raamatukogu juhataja Ülle Maimann käis jõulude ajal välja idee, et võiksime seda kooli ja raamatukoguga üheskoos teha. Et siis kutsume külalise raamatut lugema ning teeme sellest ka video. Mõeldud-tehtud! Õpilastele raamatut ette lugema kutsusime Saaremaa abivallavanema Koit Voojärve. Koolist olid abiks veel õppedisainer Kaidi Liivas ning TORE ringi juhendajad Tiina Saare ja Laidi Lindau. Loomulikult olid ka TORE ringi õpilased kohal. Veel saime appi noorsootöötaja Kadri Järvalti, kes tuli koos parajasti noortekas olevate lastega, keda saime video valmimisel kaasata. Samuti aitas meid raamatukogu töötaja Kaie Niit.

Meie plaan oli, et filmime video 11. jaanuaril ning 12. jaanuaril jagame seda õigel ajal sotsiaalmeedias.

Koit luges õpilastele ette peatüki enim laenutatud lasteraamatut, milleks oli Piret Raua „Tobias ja teine B“. TORE ringi noored Eleanora Rebasel ja Marileen Selil valmis peatüki põhjal ühistööna ka vahva illustratsioon.

Oli äge ettevõtmine! Juhtus isegi nii, et meie videost lasti 12. jaanuari õhtuses uudistesaates Reporter ka väike klikk Kärla raamatukogus toimunud ettelugemisest.

#raamatukogudeaasta2022

#kogueestiloeb

 

Arnek,

huvijuht

Kolmapäeval 12. jaanuaril avati üle-eestiliselt raamatukogude teema-aasta.

Selle sündmuse käigus toimus ka ühine lugemisaktsioon. Lugemisaktsiooni eesmärgiks oli lugeda võimalikult paljudes Eestimaa raamatukogudes korraga ette ühel ja samal ajal ühte ja sama teksti.

Kärla raamatukogu juhataja Ülle Maimann käis jõulude ajal välja idee, et võiksime seda kooli ja raamatukoguga üheskoos teha. Et siis kutsume külalise raamatut lugema ning teeme sellest ka video. Mõeldud-tehtud! Õpilastele raamatut ette lugema kutsusime Saaremaa abivallavanema Koit Voojärve. Koolist olid abiks veel õppedisainer Kaidi Liivas ning TORE ringi juhendajad Tiina Saare ja Laidi Lindau. Loomulikult olid ka TORE ringi õpilased kohal. Veel saime appi noorsootöötaja Kadri Järvalti, kes tuli koos parajasti noortekas olevate lastega, keda saime video valmimisel kaasata. Samuti aitas meid raamatukogu töötaja Kaie Niit.

Meie plaan oli, et filmime video 11. jaanuaril ning 12. jaanuaril jagame seda õigel ajal sotsiaalmeedias.

Koit luges õpilastele ette peatüki enim laenutatud lasteraamatut, milleks oli Piret Raua „Tobias ja teine B“. TORE ringi noored Eleanora Rebasel ja Marileen Selil valmis peatüki põhjal ühistööna ka vahva illustratsioon.

Oli äge ettevõtmine! Juhtus isegi nii, et meie videost lasti 12. jaanuari õhtuses uudistesaates Reporter ka väike klikk Kärla raamatukogus toimunud ettelugemisest.

#raamatukogudeaasta2022

#kogueestiloeb

 

Arnek,

huvijuht