Kodukord


Kärla Põhikooli (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on välja toodud kooli põhimääruses, mis tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis tugineb riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja õpetajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

Loe dokumenti

Kärla Põhikooli (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on välja toodud kooli põhimääruses, mis tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele; kooli õppekavas, mis tugineb riiklikule õppekavale; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides. Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja õpetajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

Loe dokumenti