News

UUS! Distantsõpe - oluline teave õpilastele ja lapsevanematele 16. March KPK


Head Kärla kooli õpilased ja lapsevanemad!

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on 1. maini koolimaja suletud, õppetöö toimub distantsõppena.   

Kuna peredes on olukorrad erinevad (nt laste arv, arvuti ja interneti kasutamisvõimalus), siis püüab kool teha õppetöö korralduse piisavalt paindlikuks ja kõigile kättesaadavaks. Lapsevanematele jääb suur roll ja vastutus oma lastele õppetööks vajalike tingimuste loomise eest, kuid on arusaadav, et kõik ei pruugi käia kiiresti ja lihtsalt.  

Seetõttu on oluline tähele panna järgmist:   

 • põhiline informatsiooni edastamise kanal on eKool, jälgige ka rubriiki VESTLUSED;  
 • õppetöö toimub igapäevase tunniplaani järgi (vaata kooli kodulehelt kpk.edu.ee)  
 • eKoolis on info õpilastele koduste iseseisvate õppeülesannete ja nendele vastamise tähtaegade (kellaaegade) kohta. NB! palun jälgige õpetajate poolt seatud tähtaegu! Kui õpilasel on tehniline vm probleem õpetajale tähtajaks vastuse saatmisega, siis palun informeerida sellest koheselt aineõpetajat (või ka klassijuhatajat); 
 • küsimuste korral ja selgituste saamiseks tuleb aineõpetajaga kontakti võtta samal ajal, kui tunniplaanis on tund ette nähtud.  Õpetajate kontaktid kontaktõppeks edastame eKooli kaudu lähipäevil. Seniks kasutage eKooli kontakte või ...@kpk.edu meiliaadressi.  
 • palun suhtuda lugupidavalt õpetajate tööaega (8.30-16), väljaspool tööaega helistada ainult erandkorras. Töövälisel ajal kasutada eKooli ja meili saatmise võimalust; 
 • hea lapsevanem, kui laps on haige, palun sellest teavitada klassijuhatajat eKooli vahendusel! 

Head Kärla kooli õpilased ja lapsevanemad!

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on 1. maini koolimaja suletud, õppetöö toimub distantsõppena.   

Kuna peredes on olukorrad erinevad (nt laste arv, arvuti ja interneti kasutamisvõimalus), siis püüab kool teha õppetöö korralduse piisavalt paindlikuks ja kõigile kättesaadavaks. Lapsevanematele jääb suur roll ja vastutus oma lastele õppetööks vajalike tingimuste loomise eest, kuid on arusaadav, et kõik ei pruugi käia kiiresti ja lihtsalt.  

Seetõttu on oluline tähele panna järgmist:   

 • põhiline informatsiooni edastamise kanal on eKool, jälgige ka rubriiki VESTLUSED;  
 • õppetöö toimub igapäevase tunniplaani järgi (vaata kooli kodulehelt kpk.edu.ee)  
 • eKoolis on info õpilastele koduste iseseisvate õppeülesannete ja nendele vastamise tähtaegade (kellaaegade) kohta. NB! palun jälgige õpetajate poolt seatud tähtaegu! Kui õpilasel on tehniline vm probleem õpetajale tähtajaks vastuse saatmisega, siis palun informeerida sellest koheselt aineõpetajat (või ka klassijuhatajat); 
 • küsimuste korral ja selgituste saamiseks tuleb aineõpetajaga kontakti võtta samal ajal, kui tunniplaanis on tund ette nähtud.  Õpetajate kontaktid kontaktõppeks edastame eKooli kaudu lähipäevil. Seniks kasutage eKooli kontakte või ...@kpk.edu meiliaadressi.  
 • palun suhtuda lugupidavalt õpetajate tööaega (8.30-16), väljaspool tööaega helistada ainult erandkorras. Töövälisel ajal kasutada eKooli ja meili saatmise võimalust; 
 • hea lapsevanem, kui laps on haige, palun sellest teavitada klassijuhatajat eKooli vahendusel!