KOOLIST

Hoolekogu


Hoolekogu töötab 2022/23 õa järgmises koosseisus:
 1. Kalmer Kivirai - lapsevanemate esindaja I kooliaste;
 2. Marii Kuusemäe - lapsevanemate esindaja II kooliaste; esimees, mariikuusemae/ät/gmail.com
 3. Reet Altmäe - lapsevanemate esindaja III kooliaste;
 4. Villi Pihl - toetavate organisatsioonide esindaja, aseesimees;
 5. Maiu Raun - õppenõukogu esindaja;
 6. Marileen Seli - õpilasesinduse esindaja;
 7. Kelly Erin-Uussaar - kooli pidaja esindaja kuni 01.05.2023;
 8. Maarja Pildre - kooli pidaja esindaja alates 02.05.2023

*Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistrist.

Hoolekogu töötab 2022/23 õa järgmises koosseisus:
 1. Kalmer Kivirai - lapsevanemate esindaja I kooliaste;
 2. Marii Kuusemäe - lapsevanemate esindaja II kooliaste; esimees, mariikuusemae/ät/gmail.com
 3. Reet Altmäe - lapsevanemate esindaja III kooliaste;
 4. Villi Pihl - toetavate organisatsioonide esindaja, aseesimees;
 5. Maiu Raun - õppenõukogu esindaja;
 6. Marileen Seli - õpilasesinduse esindaja;
 7. Kelly Erin-Uussaar - kooli pidaja esindaja kuni 01.05.2023;
 8. Maarja Pildre - kooli pidaja esindaja alates 02.05.2023

*Hoolekogu koosolekute protokollid on leitavad kooli dokumendiregistrist.

Hetkel on lehel 0 kasutajat.