Koolist

Infot uuele õppurile


1. Avaldus Kärla Põhikooli astumiseks ja muu vajalik esitada kooli sekretärile. Viide avalduse blanketile

2. Tundide ajad

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05 – Söögivahetund 1. – 4.klass
11.25 – 12.10 – Söögivahetund 5. – 9.klass
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10 – Pikapäevaeine (Eine eest tasub lapsevanem.)
14.25 – 15.10 - Tervislik vahepala
15.15 – 16.00

3. Peale tunde viibivad õpilased pikapäevarühmas koolile esitatud avalduse põhjal. 

4. Toitlustamine toimub Kärla sööklas, mis asub naaberhoones. Menüü avaldatakse kodulehel ja kooli infoekraanil. Viide

5. Kehalise kasvatuse tunnid ja spordiringid toimuvad Kärla spordihallis, mis asub naaberhoones. Samuti spordiväljakul ja terviserajal. Viide kaardile.

6. Koolimaja on avatud õppeperioodil kell 08.15 - 16.30

7. eKool on Kärla Põhikooli ametlik e-keskkond õpitulemuste tagasisidestamiseks ja analüüsimiseks ning õppetöö organiseerimiseks kooli ja kodu vahel. eKoolis on konto loomine kohustuslik nii õpilastele (alates 2.kooliastmest) kui lapsevanematele. eKooli administraator kinnitab korrektselt loodud konto (Nime algustähed on suurtähena, aadressi väljad on täidetud korrektselt)

8. Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat samal hommikul (loe kooli kodukorrast) ja lisab eKooli puudumise põhjuse samal päeval.

9. Õpilastel on kasutada koolibuss, mille täpne sõidugraafik on avalik kodulehel.

10. Koolis töötavad tugispetsialistid: sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed

11. Koolis töötavad huviringid toetavad õpilaste mitmekülgset arengut. Huviringid on avaldatud kodulehel - Viide. Huviringidesse registreerumine toimub läbi Saaremaa valla haridusasutuste registri - viide

12. Kooli kodukord kodulehel - LINK.  

14. Koolis on rakendunud digipööre ja õppetöös kasutusel olevad digivahendid on kooli poolt.

1. Avaldus Kärla Põhikooli astumiseks ja muu vajalik esitada kooli sekretärile. Viide avalduse blanketile

2. Tundide ajad

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05 – Söögivahetund 1. – 4.klass
11.25 – 12.10 – Söögivahetund 5. – 9.klass
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10 – Pikapäevaeine (Eine eest tasub lapsevanem.)
14.25 – 15.10 - Tervislik vahepala
15.15 – 16.00

3. Peale tunde viibivad õpilased pikapäevarühmas koolile esitatud avalduse põhjal. 

4. Toitlustamine toimub Kärla sööklas, mis asub naaberhoones. Menüü avaldatakse kodulehel ja kooli infoekraanil. Viide

5. Kehalise kasvatuse tunnid ja spordiringid toimuvad Kärla spordihallis, mis asub naaberhoones. Samuti spordiväljakul ja terviserajal. Viide kaardile.

6. Koolimaja on avatud õppeperioodil kell 08.15 - 16.30

7. eKool on Kärla Põhikooli ametlik e-keskkond õpitulemuste tagasisidestamiseks ja analüüsimiseks ning õppetöö organiseerimiseks kooli ja kodu vahel. eKoolis on konto loomine kohustuslik nii õpilastele (alates 2.kooliastmest) kui lapsevanematele. eKooli administraator kinnitab korrektselt loodud konto (Nime algustähed on suurtähena, aadressi väljad on täidetud korrektselt)

8. Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat samal hommikul (loe kooli kodukorrast) ja lisab eKooli puudumise põhjuse samal päeval.

9. Õpilastel on kasutada koolibuss, mille täpne sõidugraafik on avalik kodulehel.

10. Koolis töötavad tugispetsialistid: sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed

11. Koolis töötavad huviringid toetavad õpilaste mitmekülgset arengut. Huviringid on avaldatud kodulehel - Viide. Huviringidesse registreerumine toimub läbi Saaremaa valla haridusasutuste registri - viide

12. Kooli kodukord kodulehel - LINK.  

14. Koolis on rakendunud digipööre ja õppetöös kasutusel olevad digivahendid on kooli poolt.

Kooli tutvustav video 2017
Kooli tutvustav video 2017

Hetkel on lehel 0 kasutajat.