KOOLIST

Isikuandmete töötlemine


Kool juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. Kärla Põhikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted on fikseeritud lingitud dokumendis.

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. Kärla Põhikooli isikuandmete töötlemise põhimõtted on fikseeritud lingitud dokumendis.