KOOLIST

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud

2023/2024
nr. 1 - 19.12.23

Päevakord:

 • 2023/24 õa I pa õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: § 72 lg 1, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 6)

nr. 2 - 27.12.23
 • Kooli 2023/2024 õa I pa üldtööplaani täitmise analüüs (alus: PGS § 67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 5). 
nr. 3 - 04.06.24
 • 2023/24 õa II pa õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale 2024/25 õppeaastaks ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: § 72 lg 1, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 6). 

 • 1.-8. kl õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lg 8).

nr. 4 - 13.06.24
 • Põhikooli lõpetamine 

 • Põhikooli lõpetaja kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5). 

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine.

nr. 5 - 29.08.24
 • 2023/24 sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5). 

 • Kooli õppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  § 2 p 1)

 • Kooli 2024/25 õa üldtööplaani kinnitamine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 2). 

 

 

Õppenõukogu koosolekud

2023/2024
nr. 1 - 19.12.23

Päevakord:

 • 2023/24 õa I pa õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: § 72 lg 1, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 6)

nr. 2 - 27.12.23
 • Kooli 2023/2024 õa I pa üldtööplaani täitmise analüüs (alus: PGS § 67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 5). 
nr. 3 - 04.06.24
 • 2023/24 õa II pa õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale 2024/25 õppeaastaks ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: § 72 lg 1, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 p 6). 

 • 1.-8. kl õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lg 8).

nr. 4 - 13.06.24
 • Põhikooli lõpetamine 

 • Põhikooli lõpetaja kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5). 

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine.

nr. 5 - 29.08.24
 • 2023/24 sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5). 

 • Kooli õppekava muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  § 2 p 1)

 • Kooli 2024/25 õa üldtööplaani kinnitamine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 2). 

Kooli pidaja

Üldkontakt

Kärla Põhikool - Reg.kood 75018621
Kooli 4 Kärla Saaremaa 93501
+372 4542030
kool@kpk.edu.ee

Olulisemad kontaktid

Koolijuht +372 45 42 088
Õppejuht+372 45 42 021
Sekretär-raamatukoguhoidja+372 45 42 030
Perenaine+ 372 58 86 0448

 

 

 

 

Asukoht kaardil | Avaleht | Sisukaart

© 2018 Kärla Põhikool