Õppetöö

Õppetöö korraldus


Tundide ajad

 • 1. tund (75 min)  8.30 - 9.45
 • 2. tund (75 min)  10.00 - 11.15
 • Tervise- ja koostegutsemise paus:
  • söövad 1.-4. kl ja õpetajad  11.15 - 11.35
  • söövad 5. - 9. klass ja õpetajad  11.55 - 12.15
 • 3. tund (75 min)  12.15 - 13.30
 • 3. tund (45 min)  12.15 - 13.00
 • Pikapäevaeine  13.30 - 13.45 
 • 4. tund (75 min)  13.45 - 15.00
 • 4.tund (45 min)   13.45 - 14.30
 • 5. tund (45 min)  15.15 - 16.00

Pikapäevarühm 1.-3. klass  12.15 - 15.00

Huvitegevused alates 13.15

Bussidele minek:

 • E, K, N  kell 16.10
 • T kell 15.10
 • R kell 13.40

Ainealased konsultatsioonid: (Väljavõte Kärla Põhikooli õppekava punktist 8.3) Konsultatsiooniajad

 • konsultatsioonitundides toimub järeleaitamine;
 • konsultatsioonid on õpilastele vabatahtlikud;
 • konsultatsioonide tunniplaan on kooli teadete tahvlil ja veebilehel;
 • konsultatsioonitunni ajal on vastav aineõpetaja õpilastele kättesaadav;
 • kokkuleppel võivad konsultatsioonid toimuda ka konsultatsioonide tunniplaanivälisel ajal.

2021/2022 õppeaasta KOOLIVAHEAJAD: 

 • sügisvaheaeg: 25.-31.okt 2021
 • jõuluvaheaeg: 23.dets-9.jaan 2022
 • talvevaheaeg: 28.veebr-6.märts 2022
 • kevadvaheaeg: 25.aprill-1.mai 2022
 • suvevaheaeg: 14.juuni-31.aug 2022

 
Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

 Tunnistused: kaks korda õppeaastas

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad: 

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:

 1. matemaatika (kirjalik): 14.–17. september 2021.a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 6.–7. oktoober 2021.a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. matemaatika (kirjalik): 14.–17. september 2021.a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 4.–5. oktoober 2021.a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus RT 

Tundide ajad

 • 1. tund (75 min)  8.30 - 9.45
 • 2. tund (75 min)  10.00 - 11.15
 • Tervise- ja koostegutsemise paus:
  • söövad 1.-4. kl ja õpetajad  11.15 - 11.35
  • söövad 5. - 9. klass ja õpetajad  11.55 - 12.15
 • 3. tund (75 min)  12.15 - 13.30
 • 3. tund (45 min)  12.15 - 13.00
 • Pikapäevaeine  13.30 - 13.45 
 • 4. tund (75 min)  13.45 - 15.00
 • 4.tund (45 min)   13.45 - 14.30
 • 5. tund (45 min)  15.15 - 16.00

Pikapäevarühm 1.-3. klass  12.15 - 15.00

Huvitegevused alates 13.15

Bussidele minek:

 • E, K, N  kell 16.10
 • T kell 15.10
 • R kell 13.40

Ainealased konsultatsioonid: (Väljavõte Kärla Põhikooli õppekava punktist 8.3) Konsultatsiooniajad

 • konsultatsioonitundides toimub järeleaitamine;
 • konsultatsioonid on õpilastele vabatahtlikud;
 • konsultatsioonide tunniplaan on kooli teadete tahvlil ja veebilehel;
 • konsultatsioonitunni ajal on vastav aineõpetaja õpilastele kättesaadav;
 • kokkuleppel võivad konsultatsioonid toimuda ka konsultatsioonide tunniplaanivälisel ajal.

2021/2022 õppeaasta KOOLIVAHEAJAD: 

 • sügisvaheaeg: 25.-31.okt 2021
 • jõuluvaheaeg: 23.dets-9.jaan 2022
 • talvevaheaeg: 28.veebr-6.märts 2022
 • kevadvaheaeg: 25.aprill-1.mai 2022
 • suvevaheaeg: 14.juuni-31.aug 2022

 
Allikas: haridus- ja teadusministri määrus

 Tunnistused: kaks korda õppeaastas

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad: 

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad:

 1. matemaatika (kirjalik): 14.–17. september 2021.a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 6.–7. oktoober 2021.a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. matemaatika (kirjalik): 14.–17. september 2021.a;
 2. loodusõpetus (kirjalik): 4.–5. oktoober 2021.a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus RT 

Hetkel on lehel 0 kasutajat.