Наши истории

Kärla koolist sai multikultuurne haridusasutus 06. мая KL


Kärla Põhikooli õpilaste arv on viimastel aastatel järjekindlalt olnud 122±2 õpilast. Maikuu esimesest nädalast on see number 144, sest peale koolivaheaega jõudsid meile õppima lapsed Sõmeral elavatest Ukraina sõjapõgenike peredest. Koolipere tervitas uustulnukaid esmaspäevahommikusel kogunemisel. Uued õpilased said Kärla kooli logoga seljakoti koos esmaste kooliks vajalike õppevahenditega ja mentorõpilase, kes aitab kooliellu sulanduda. 

Esialgu tulid lapsed hommikuti kooli koos vanematega, aga mida päev edasi, seda julgemalt nad üksi liiguvad. Kuna Sõmeral elavad kohalikud lapsed käivad kooli jalgsi või jalgratastega, siis samamoodi tulevad nüüd kooli ka Ukraina lapsed. Esimeses koolinädalas on olnud ootust, elevust, aga ka ärevust ning sisseelamiseks ja üksteise tundma õppimiseks kulub veel aega. 

Kõige rohkem on meie kooli jõudnud 2. klassi õpilasi, keda on kokku üheksa. Nende õppetöö toimub suures osas omaette klassiruumis ja 1,5 nädala jooksul on neid juhendamas Narva Kolledži noorsootööeriala 2. kursuse tudeng Viktoria Spirova. Vahetundide ajal ja pikapäevarühmas leiavad Ukraina lapsed aga kiirelt üles oma kohalikud eakaaslased. Samuti on koos tegutsemise rõõmu pakkunud ühised kunsti- ja tööõpetustunnid. 
5.-9. klasside õpilased õpivad koos oma eakaaslastega klassiruumis. Lisaks on kõikidel Ukraina lastel kaks korda nädalas eesti keele tunnid.  Mõnel Ukraina õpilasel on veel õnne osaleda oma kodukooli distantsõppe tundides.

Ehkki kooliaasta on jõudnud lõpusirgele, on see taas uus algus, mis nõuab meilt õppimist, kohanemist ja üksteise toetamist.

 

Sirje Ellermaa

Koolijuht

Kärla Põhikooli õpilaste arv on viimastel aastatel järjekindlalt olnud 122±2 õpilast. Maikuu esimesest nädalast on see number 144, sest peale koolivaheaega jõudsid meile õppima lapsed Sõmeral elavatest Ukraina sõjapõgenike peredest. Koolipere tervitas uustulnukaid esmaspäevahommikusel kogunemisel. Uued õpilased said Kärla kooli logoga seljakoti koos esmaste kooliks vajalike õppevahenditega ja mentorõpilase, kes aitab kooliellu sulanduda. 

Esialgu tulid lapsed hommikuti kooli koos vanematega, aga mida päev edasi, seda julgemalt nad üksi liiguvad. Kuna Sõmeral elavad kohalikud lapsed käivad kooli jalgsi või jalgratastega, siis samamoodi tulevad nüüd kooli ka Ukraina lapsed. Esimeses koolinädalas on olnud ootust, elevust, aga ka ärevust ning sisseelamiseks ja üksteise tundma õppimiseks kulub veel aega. 

Kõige rohkem on meie kooli jõudnud 2. klassi õpilasi, keda on kokku üheksa. Nende õppetöö toimub suures osas omaette klassiruumis ja 1,5 nädala jooksul on neid juhendamas Narva Kolledži noorsootööeriala 2. kursuse tudeng Viktoria Spirova. Vahetundide ajal ja pikapäevarühmas leiavad Ukraina lapsed aga kiirelt üles oma kohalikud eakaaslased. Samuti on koos tegutsemise rõõmu pakkunud ühised kunsti- ja tööõpetustunnid. 
5.-9. klasside õpilased õpivad koos oma eakaaslastega klassiruumis. Lisaks on kõikidel Ukraina lastel kaks korda nädalas eesti keele tunnid.  Mõnel Ukraina õpilasel on veel õnne osaleda oma kodukooli distantsõppe tundides.

Ehkki kooliaasta on jõudnud lõpusirgele, on see taas uus algus, mis nõuab meilt õppimist, kohanemist ja üksteise toetamist.

 

Sirje Ellermaa

Koolijuht