Новости

Koolijuhi tervitus vabariigi aastapäevaks ja kooli juubeliks 22. февраля LL


Lugupeetud abivallavanem, hoolekogu aseesimees, endised Kärla kooli töötajad, hea koolipere, austatud külalised!

Mul on hea meel täna teiega koos tähistada kahte olulist tähtpäeva – Eesti Vabariigi 102. ja Kärla kooli 110. sünnipäeva.

Õigupoolest on see ju igal aastal veebruaris meie kooli eripära, et tähistame vabariigi sünnipäeva koos kooli omaga, või vastupidi – kooli sünnipäeva koos riigi sünnipäevaga, sõltuvalt sellest, kumb number ümmargusem on.

Meie kool ja meie riik on üheealised. Kui numbrid on ulatunud juba sajani, siis kaheksal  aastal pole enam suurt tähtsust. Ja nagu me oleme rõõmsad oma riigi tugevuse ja edusammude üle, nii oleme ka rõõmsad oma kooli üle – püsime kindlalt ja sammume julgelt tulevikule vastu. Riigi tegevustelt saab loomulikult paralleele tõmmata koolile, sest toimuvad need ju korrelatsioonis, olgu tegemist digi-, ettevõtlus-, terviseedendamis- või muu kogu rahva jaoks olulise teemaga.

Prognoosid aga ennustavad eesti rahva arvu vähenemist, juba 15 aasta pärast tuleb Saare maakonnas kooli kaks korda vähem lapsi kui praegu. Meie ülesanne on arendada meie kooli selles suunas, et isegi siis, kui siin ümbruskaudu laste sündivus väheneb, tuleks meile õpilasi ka kaugemalt kui oma kogukonna piir. Lihtsalt seetõttu, et siit saab hea hariduse ja siin on õpilasel huvitav õppida ja turvaline!

Kohe-kohe on valmimas Saare maakonna hariduse arengukava, kus need murettekitavad prognoosid on kõik ilusti joonistena sees. Ja ka meie kooli uue arengukava koostamine on sel kevadel ees. Vanemate klasside õpilased said oma hääle SWOT analüüsi koostamisega juba kuuldavaks teha.

Meie lähiaja ülesanne on koostada selline Kärla kooli arengukava ja vajadusel ellu kutsuda just selliseid muudatusi, mis kindlustaksid meie kooli jätkusuutlikkuse; ühest küljest valmistaksid õppijaid tulevikuks ette, aga teisalt pakuksid koolirõõmu.

Kuna tuleviku ametite etteprognoosimine läheb aasta-aastalt järjest keerulisemaks, siis lisaks ainealastele põhiteadmistele on üha olulisemad 21. sajandi võtmekompetentsid: koostöö-, suhtlemis- ja eneseregulatsiooni oskus, probleemide lahendamise ja IKT kasutamise oskus, õpioskus ja loovus ning teadmiste kasutamise ja seostamise oskus.

Oleme lõpetamas oma kooli 110. sünnipäeva nädalat. Sel nädalal toimus väga palju õppimist mittetraditsioonilisel moel. Kogu selle nädala tegemisi jälgides ja ise neist osa võttes julgen ma kinnitada, et kogu see nädal ja teistmoodi õppimine oli põnev ja väga meeldiv. Ja lõppes see eile kontrolltööga! Aga te ei saanud sellest arugi, et kontrolltöö toimus!

Sünnipäeva- (ja teistmoodi õppimise) nädala valmistasid teile ette kõik meie õpetajad ühises koostöös. Täname õpetajaid ja abiks olnud vilistlasi ja külalisi!

Palju õnne sünnipäevaks, Kärla kool!

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik!

 

Sirje Ellermaa

Direktor

Lugupeetud abivallavanem, hoolekogu aseesimees, endised Kärla kooli töötajad, hea koolipere, austatud külalised!

Mul on hea meel täna teiega koos tähistada kahte olulist tähtpäeva – Eesti Vabariigi 102. ja Kärla kooli 110. sünnipäeva.

Õigupoolest on see ju igal aastal veebruaris meie kooli eripära, et tähistame vabariigi sünnipäeva koos kooli omaga, või vastupidi – kooli sünnipäeva koos riigi sünnipäevaga, sõltuvalt sellest, kumb number ümmargusem on.

Meie kool ja meie riik on üheealised. Kui numbrid on ulatunud juba sajani, siis kaheksal  aastal pole enam suurt tähtsust. Ja nagu me oleme rõõmsad oma riigi tugevuse ja edusammude üle, nii oleme ka rõõmsad oma kooli üle – püsime kindlalt ja sammume julgelt tulevikule vastu. Riigi tegevustelt saab loomulikult paralleele tõmmata koolile, sest toimuvad need ju korrelatsioonis, olgu tegemist digi-, ettevõtlus-, terviseedendamis- või muu kogu rahva jaoks olulise teemaga.

Prognoosid aga ennustavad eesti rahva arvu vähenemist, juba 15 aasta pärast tuleb Saare maakonnas kooli kaks korda vähem lapsi kui praegu. Meie ülesanne on arendada meie kooli selles suunas, et isegi siis, kui siin ümbruskaudu laste sündivus väheneb, tuleks meile õpilasi ka kaugemalt kui oma kogukonna piir. Lihtsalt seetõttu, et siit saab hea hariduse ja siin on õpilasel huvitav õppida ja turvaline!

Kohe-kohe on valmimas Saare maakonna hariduse arengukava, kus need murettekitavad prognoosid on kõik ilusti joonistena sees. Ja ka meie kooli uue arengukava koostamine on sel kevadel ees. Vanemate klasside õpilased said oma hääle SWOT analüüsi koostamisega juba kuuldavaks teha.

Meie lähiaja ülesanne on koostada selline Kärla kooli arengukava ja vajadusel ellu kutsuda just selliseid muudatusi, mis kindlustaksid meie kooli jätkusuutlikkuse; ühest küljest valmistaksid õppijaid tulevikuks ette, aga teisalt pakuksid koolirõõmu.

Kuna tuleviku ametite etteprognoosimine läheb aasta-aastalt järjest keerulisemaks, siis lisaks ainealastele põhiteadmistele on üha olulisemad 21. sajandi võtmekompetentsid: koostöö-, suhtlemis- ja eneseregulatsiooni oskus, probleemide lahendamise ja IKT kasutamise oskus, õpioskus ja loovus ning teadmiste kasutamise ja seostamise oskus.

Oleme lõpetamas oma kooli 110. sünnipäeva nädalat. Sel nädalal toimus väga palju õppimist mittetraditsioonilisel moel. Kogu selle nädala tegemisi jälgides ja ise neist osa võttes julgen ma kinnitada, et kogu see nädal ja teistmoodi õppimine oli põnev ja väga meeldiv. Ja lõppes see eile kontrolltööga! Aga te ei saanud sellest arugi, et kontrolltöö toimus!

Sünnipäeva- (ja teistmoodi õppimise) nädala valmistasid teile ette kõik meie õpetajad ühises koostöös. Täname õpetajaid ja abiks olnud vilistlasi ja külalisi!

Palju õnne sünnipäevaks, Kärla kool!

Palju õnne sünnipäevaks, Eesti Vabariik!

 

Sirje Ellermaa

Direktor