Новости

Hindamisjuhend distantsõppe perioodil 31. марта KPK


Kärla Põhikooli erakorralise online õppenõukogu koosoleku otsus 30. märts 2020 nr 1-4/05

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga võtta Kärla Põhikoolis alates 30.03.2020 kasutusele distantsõppe hindamisjuhend. 

Hindamise skaala

 • 100% "5+"suurepärane 
 • 91% "5"väga hea 
 • 90% "5-"peaaegu väga hea 
 • 88% "4+"tugev neli 
 • 76% "4"hea 
 • 75% "4-"suhteliselt hea 
 • 73% "3+"tugev kolm 
 • 55% "4D"diferentseeritud neli 
 • 51% "3"rahuldav 
 • 50% "A"arvestatud 
 • 35%  „ A“diferentseeritud arvestatud
 • 50% "3-"nõrk kolm 
 • 35% "3D"diferentseeritud kolm 
 • 20% "2"puudulik 
 • 0% "1"nõrk 
 • 49% MA mittearvestatud 
 • 34% MA diferentseeritud mittearvestatud
 • 0% "X"  töö esitamata 

Tähistuste selgitused

 • A - Töö on sooritatud 50% ulatuses (soovitav panna igapäevastele, harjutavatele, väiksemamahulistele töödele. Annab õpilasele tagasisidet, et õpetaja on saanud tema töö kätte ja on tema tööga rahul. Võib panna iga päev antud kodusele tööle. Tähtajast hiljem esitatud töö puhul.) 
 • MA - töö on sooritatud alla 50% ja tuleb esitata uuesti (lisada uus tähtaeg - kuupäev ja kellaaeg). (MA juures peab kindlasti olema kommentaar, miks läks valesti, mida veel õppida, et saada positiivne tulemus. Soovitav panna igapäevastele, harjutavatele, väiksemamahulistele töödele).
 • X- töö on esitamata. Töö tuleb esitada (lisada uus tähtaeg - kuupäev ja kellaaeg).

Distantsõppel on soovitav hinnata hindeliselt ainult neid õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi, mida on piisavalt õpitud, harjutatud ja mille kohta on õpetajal tagasiside, et õpilased on õpitust aru saanud. Sellisel juhul on soovitav kasutada  kellaajaliselt sooritamiseks määratletud teste, videotundi (1:1-le küsimine-vastamine) vm meetodeid, mis võimaldavad õiglast hindamist. 

Hindamisjuhend jätab õpetajale valiku kasutada hindelist ja/või kujundavat hindamist (kirjeldav tagasiside), muudatus võrreldes seni kehtinud juhendiga on võimalus kasutada arvestatud/mittearvestatud.

Direktor Sirje Ellermaa

Kärla Põhikooli erakorralise online õppenõukogu koosoleku otsus 30. märts 2020 nr 1-4/05

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga võtta Kärla Põhikoolis alates 30.03.2020 kasutusele distantsõppe hindamisjuhend. 

Hindamise skaala

 • 100% "5+"suurepärane 
 • 91% "5"väga hea 
 • 90% "5-"peaaegu väga hea 
 • 88% "4+"tugev neli 
 • 76% "4"hea 
 • 75% "4-"suhteliselt hea 
 • 73% "3+"tugev kolm 
 • 55% "4D"diferentseeritud neli 
 • 51% "3"rahuldav 
 • 50% "A"arvestatud 
 • 35%  „ A“diferentseeritud arvestatud
 • 50% "3-"nõrk kolm 
 • 35% "3D"diferentseeritud kolm 
 • 20% "2"puudulik 
 • 0% "1"nõrk 
 • 49% MA mittearvestatud 
 • 34% MA diferentseeritud mittearvestatud
 • 0% "X"  töö esitamata 

Tähistuste selgitused

 • A - Töö on sooritatud 50% ulatuses (soovitav panna igapäevastele, harjutavatele, väiksemamahulistele töödele. Annab õpilasele tagasisidet, et õpetaja on saanud tema töö kätte ja on tema tööga rahul. Võib panna iga päev antud kodusele tööle. Tähtajast hiljem esitatud töö puhul.) 
 • MA - töö on sooritatud alla 50% ja tuleb esitata uuesti (lisada uus tähtaeg - kuupäev ja kellaaeg). (MA juures peab kindlasti olema kommentaar, miks läks valesti, mida veel õppida, et saada positiivne tulemus. Soovitav panna igapäevastele, harjutavatele, väiksemamahulistele töödele).
 • X- töö on esitamata. Töö tuleb esitada (lisada uus tähtaeg - kuupäev ja kellaaeg).

Distantsõppel on soovitav hinnata hindeliselt ainult neid õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi, mida on piisavalt õpitud, harjutatud ja mille kohta on õpetajal tagasiside, et õpilased on õpitust aru saanud. Sellisel juhul on soovitav kasutada  kellaajaliselt sooritamiseks määratletud teste, videotundi (1:1-le küsimine-vastamine) vm meetodeid, mis võimaldavad õiglast hindamist. 

Hindamisjuhend jätab õpetajale valiku kasutada hindelist ja/või kujundavat hindamist (kirjeldav tagasiside), muudatus võrreldes seni kehtinud juhendiga on võimalus kasutada arvestatud/mittearvestatud.

Direktor Sirje Ellermaa