Haldusjärelvalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium.

Kontaktisik: Katrin Ohakas, telefon 7354068; 56870346, e-post: katrin.ohakas@hm.ee 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium.

Kontaktisik: Katrin Ohakas, telefon 7354068; 56870346, e-post: katrin.ohakas@hm.ee