Uudised

2018/19 kooliaasta on alanud 02. september KPK


Tarkusepäeval, 1. septembril, andsime kooliaastale stardi piduliku aktusega - kõned, lilled, laulud, naerukilked saalis, ..... Algus oli ametlik, lõbus, ilus, .... Võtsime oma kooliperre 19 väikest esimese klassi mudilast ja uue inglise keele õpetaja Kristina Lemberi. 1. klassi juhatajaks on Õnne Kruusmaa. Kõik, kõik on uus septembrikuus - ka direktor on meil uus - Sirje Ellermaa

Hea koolipere!

Ongi kätte jõudnud 1. september – tarkusepäev, teadmistepäev, esimene koolipäev.

Tänane päev tähistab uut algust meie kõigi jaoks. Kõige meeldejäävamaks kujuneb see loomulikult 19-le esimesse klassi astujale. Algab ju täna teie koolitee, mis pakub erinevaid käänakuid, algus- ja lõpp-punkte, võimalusi teha sobivaid valikuid; valikuid, mis mõjutavad kogu elu.

Kallis koolipere, hoidkem neid kõige nooremaid, toetagem hea sõnaga ja olgem neile headeks sõpradeks, et nad sulanduksid meie ühtsesse kooliperre!

Õppimine on tõsine töö, kuid ühtegi tööd ei tohiks teha ilma rõõmuta, töö peab meeldima ja rahuldust pakkuma. Olen kindel, et Kärla kooli tublid õpetajad suudavad õppimistööd juhtida nii, et kõik meie 121 õpilast tunnevad end siin päikeselises koolis turvaliselt, oodatud, kaasatud ja toetatud, et koolipäevadesse jagub nii mängulisust kui liikumist. Meil on sel sügisel valmimas õuesõppeklass ja oleme liitumas Tervist edendavate koolide võrgustikuga. Väärtustame iga õpilase tervist selleks sobiliku vaimse, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomisega.

Head lapsevanemad, ka teile on tänane päev uus algus! Toetage oma „värskeid“ koolilapsi ja kallistage neid tihti! Paljude vanemate jaoks võib see olla peaaegu nagu enda koolitee uus algus. Seekord on see siiski teistsugune, hariduses on uued tuuled, uued lähenemised. Me õpetajatena alles ise ka õpime, mis see nüüdisaegne õpikäsitus täpselt on ja kuidas seda rakendada ning kuidas kaasav haridus oleks tõepoolest iga õppija vajadusi ning eripära arvestav. See tähendab muuhulgas ka uute meetodite järeleproovimist, otsimist ja leidmist, kindlasti tuleb ette ka eksimisi.

Aga eesmärk on üks - leida igale õppijale talle sobilik viis teadmiste omandamiseks, et meist kasvaks tark ja tegus rahvas, Jakob Hurda sõnadega öeldult – et me saaksime „suureks vaimult“. Eesti vabariigi 100-nda aastapäeva valguses ei tohi unustada, et 1,3 miljoni elanikuga on kerge kaduma minna suurte rahvaste ja Euroopa Liidu 511 miljoni elaniku seas.

Soovin, et meil kõigil – õpilastel, õpetajatel, vanematel - jätkuks indu, jaksu ja tarkust minna vastu kõigele uuele, mida kooliaasta pakub!

Sirje Ellermaa

Kärla Päikeselise kooli direktor

Fotod GALERIIS - LINK

 

Tarkusepäeval, 1. septembril, andsime kooliaastale stardi piduliku aktusega - kõned, lilled, laulud, naerukilked saalis, ..... Algus oli ametlik, lõbus, ilus, .... Võtsime oma kooliperre 19 väikest esimese klassi mudilast ja uue inglise keele õpetaja Kristina Lemberi. 1. klassi juhatajaks on Õnne Kruusmaa. Kõik, kõik on uus septembrikuus - ka direktor on meil uus - Sirje Ellermaa

Hea koolipere!

Ongi kätte jõudnud 1. september – tarkusepäev, teadmistepäev, esimene koolipäev.

Tänane päev tähistab uut algust meie kõigi jaoks. Kõige meeldejäävamaks kujuneb see loomulikult 19-le esimesse klassi astujale. Algab ju täna teie koolitee, mis pakub erinevaid käänakuid, algus- ja lõpp-punkte, võimalusi teha sobivaid valikuid; valikuid, mis mõjutavad kogu elu.

Kallis koolipere, hoidkem neid kõige nooremaid, toetagem hea sõnaga ja olgem neile headeks sõpradeks, et nad sulanduksid meie ühtsesse kooliperre!

Õppimine on tõsine töö, kuid ühtegi tööd ei tohiks teha ilma rõõmuta, töö peab meeldima ja rahuldust pakkuma. Olen kindel, et Kärla kooli tublid õpetajad suudavad õppimistööd juhtida nii, et kõik meie 121 õpilast tunnevad end siin päikeselises koolis turvaliselt, oodatud, kaasatud ja toetatud, et koolipäevadesse jagub nii mängulisust kui liikumist. Meil on sel sügisel valmimas õuesõppeklass ja oleme liitumas Tervist edendavate koolide võrgustikuga. Väärtustame iga õpilase tervist selleks sobiliku vaimse, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomisega.

Head lapsevanemad, ka teile on tänane päev uus algus! Toetage oma „värskeid“ koolilapsi ja kallistage neid tihti! Paljude vanemate jaoks võib see olla peaaegu nagu enda koolitee uus algus. Seekord on see siiski teistsugune, hariduses on uued tuuled, uued lähenemised. Me õpetajatena alles ise ka õpime, mis see nüüdisaegne õpikäsitus täpselt on ja kuidas seda rakendada ning kuidas kaasav haridus oleks tõepoolest iga õppija vajadusi ning eripära arvestav. See tähendab muuhulgas ka uute meetodite järeleproovimist, otsimist ja leidmist, kindlasti tuleb ette ka eksimisi.

Aga eesmärk on üks - leida igale õppijale talle sobilik viis teadmiste omandamiseks, et meist kasvaks tark ja tegus rahvas, Jakob Hurda sõnadega öeldult – et me saaksime „suureks vaimult“. Eesti vabariigi 100-nda aastapäeva valguses ei tohi unustada, et 1,3 miljoni elanikuga on kerge kaduma minna suurte rahvaste ja Euroopa Liidu 511 miljoni elaniku seas.

Soovin, et meil kõigil – õpilastel, õpetajatel, vanematel - jätkuks indu, jaksu ja tarkust minna vastu kõigele uuele, mida kooliaasta pakub!

Sirje Ellermaa

Kärla Päikeselise kooli direktor

Fotod GALERIIS - LINK