Meie lood

Erasmus+ viis koolijuhi Kreekasse ja inglise keele õpetaja Iirimaale 20. juuli LL


Sel kevadel õnnestus ellu viia 2 aastat tagasi ehk enne koroonaepideemiat Erasmus+ lähetusprojekti "Õppijakesksema kooli suunas" kavandatud koolitused. Koolijuht Sirje Ellermaa osales maikuus efektiivse juhtimise alasel täienduskoolitusel Kreekas, Kalamatas ja inglise keele õpetaja Morten Mägi Ravn sai uusi teadmisi ja oskusi õpilasekeskse õpetamise teemal Iirimaal, Dublinis.

Koolijuhtidele mõeldud juhtimiskoolituse põhiline rõhk oli osalejate enesehindamisel ja -analüüsil, erinevate juhtumite (case studies) analüüsimisel, omavahelistel aruteludel ning kogemuste vahetamisel. Käsitleti erinevaid juhtimise komponente nagu juhi roll, juhtimise hea tava (juhtimisprintsiibid), motivatsioon, muudatuste juhtimine, juhi kui isiksuse areng, juhtimine ennastsäästvalt, aga ka koolijuhtide kvalifikatsiooninõudeid ja värbamist erinevates riikides.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et oli enesesse vaatamise nädal, sai meelde tuletatud varem õpitut ja kõrva taha pandud uut. Kõige ajakohasem õppetund puudutas vist küll hoopis kultuuridevahelise erisuse teemat, sest just nimelt sellelt pinnalt toimusid osalejate vahel kõige tulisemavad vaidlused. Olid ju samal ajal meie kooli jõudnud õpilased võõrast kultuuriruumist, Ukrainast. Teistsuguste tavade, tõekspidamiste, reeglite, mõtteviiside ja elukorraldusega kohanemine võib olla kohaneja jaoks keeruline ja aeganõudev, me peaksime oskama sellega arvestada ja vajadusel ka leppima, et see ei olegi võimalik.

Päevad olid pikad ja tihedad, sest lisaks kursusele mahtus nendesse traditsiooniliselt ka kohalike vaatamisväärsustega ja kultuuriga tutvumine. Õnnestus ka näha iidses Messini linnas toimuvat rahvusvahelise kooliteatrite festivali raames toimuvat etendust «Prometheus Bound» Londoni Royal Academy of Dramatic Art (R.A.D.A.) esituses ning õppida sirtakit tantsima.

Õpetajate täienduskoolitusel Dublinis keskenduti õppijakesksele õppimisele. Justnimelt õppimisele, sest erinevaid aktiivõppemeetodeid katsetati osalejate endi peal - õpetajad olid õpilase rollis. Kursus pani eriti rõhku loovusele ning õpilastes leidliku mõtlemise (lateral thinking) arendamisele ja oli üdini praktiline, kõike pidi ise läbi tegema, proovima ja katsetama. Kursus oli ilusti lõimitud kohalike väärtuste tundmaõppimisega, nimelt olid mitmed metoodika-alased ülesanded vaja täita klassiruumist väljas, nt rahvusgaleriis või Dublini tänavatel. Õpetaja Morten sai koolituselt mitmeid uusi teadmisi-oskusi ja nippe nii erinevate aktiveerivate meetodite kui grupidünaamika ja õppijate kaasamise teemal. Kursus lõppes ühise ekskursiooniga Wicklow' mägedesse.

Lähemalt saab mõlemast koolituslähetusest lugeda projekti kodulehelt https://oppijakesksema-kooli-suunas.webnode.page/

 

Sirje Ellermaa

Kooli ja projekti juht

Sel kevadel õnnestus ellu viia 2 aastat tagasi ehk enne koroonaepideemiat Erasmus+ lähetusprojekti "Õppijakesksema kooli suunas" kavandatud koolitused. Koolijuht Sirje Ellermaa osales maikuus efektiivse juhtimise alasel täienduskoolitusel Kreekas, Kalamatas ja inglise keele õpetaja Morten Mägi Ravn sai uusi teadmisi ja oskusi õpilasekeskse õpetamise teemal Iirimaal, Dublinis.

Koolijuhtidele mõeldud juhtimiskoolituse põhiline rõhk oli osalejate enesehindamisel ja -analüüsil, erinevate juhtumite (case studies) analüüsimisel, omavahelistel aruteludel ning kogemuste vahetamisel. Käsitleti erinevaid juhtimise komponente nagu juhi roll, juhtimise hea tava (juhtimisprintsiibid), motivatsioon, muudatuste juhtimine, juhi kui isiksuse areng, juhtimine ennastsäästvalt, aga ka koolijuhtide kvalifikatsiooninõudeid ja värbamist erinevates riikides.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et oli enesesse vaatamise nädal, sai meelde tuletatud varem õpitut ja kõrva taha pandud uut. Kõige ajakohasem õppetund puudutas vist küll hoopis kultuuridevahelise erisuse teemat, sest just nimelt sellelt pinnalt toimusid osalejate vahel kõige tulisemavad vaidlused. Olid ju samal ajal meie kooli jõudnud õpilased võõrast kultuuriruumist, Ukrainast. Teistsuguste tavade, tõekspidamiste, reeglite, mõtteviiside ja elukorraldusega kohanemine võib olla kohaneja jaoks keeruline ja aeganõudev, me peaksime oskama sellega arvestada ja vajadusel ka leppima, et see ei olegi võimalik.

Päevad olid pikad ja tihedad, sest lisaks kursusele mahtus nendesse traditsiooniliselt ka kohalike vaatamisväärsustega ja kultuuriga tutvumine. Õnnestus ka näha iidses Messini linnas toimuvat rahvusvahelise kooliteatrite festivali raames toimuvat etendust «Prometheus Bound» Londoni Royal Academy of Dramatic Art (R.A.D.A.) esituses ning õppida sirtakit tantsima.

Õpetajate täienduskoolitusel Dublinis keskenduti õppijakesksele õppimisele. Justnimelt õppimisele, sest erinevaid aktiivõppemeetodeid katsetati osalejate endi peal - õpetajad olid õpilase rollis. Kursus pani eriti rõhku loovusele ning õpilastes leidliku mõtlemise (lateral thinking) arendamisele ja oli üdini praktiline, kõike pidi ise läbi tegema, proovima ja katsetama. Kursus oli ilusti lõimitud kohalike väärtuste tundmaõppimisega, nimelt olid mitmed metoodika-alased ülesanded vaja täita klassiruumist väljas, nt rahvusgaleriis või Dublini tänavatel. Õpetaja Morten sai koolituselt mitmeid uusi teadmisi-oskusi ja nippe nii erinevate aktiveerivate meetodite kui grupidünaamika ja õppijate kaasamise teemal. Kursus lõppes ühise ekskursiooniga Wicklow' mägedesse.

Lähemalt saab mõlemast koolituslähetusest lugeda projekti kodulehelt https://oppijakesksema-kooli-suunas.webnode.page/

 

Sirje Ellermaa

Kooli ja projekti juht