Meie lood

Õpirändes Sitsiilias 25. juuni LL


13.-18. maini 2024 viibis grupp Kärla kooli 6. klassi õpilasi koos kahe õpetaja, direktori  ja õppejuhiga Sitsiilias, kõigepealt San Cipirello koolis nimega Istituto Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato ja veidi ka Palermos. 

Tegemist oli Erasmus+ õpirändega nelja Euroopa kooli ühisprojekti „Every island is a treasure island” raames. 

Õpilaste õpirände eesmärk oli oma kodukoha geograafilisest asendist tuleneva elurikkuse sügavam tundmaõppimine, rahvusvahelise koostöö kaudu koostööpartnerite kultuuri ja geograafia tundmaõppimine ning sotsiaalsete oskuste (enesejuhtimine, suhtlemis- ja koostööoskus, emotsioonide ja stressi juhtimine, probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine jmt) arendamine.   

Õpirändes osalenud õpilased ja õpetajad panid oma muljed kirja alljärgnevalt: 

Esmaspäeva hommikul ärkasime kõik vara, et jõuda Kuressaares bussile ning alustada sõitu Tallinna. Tallinnast lendasime lennukiga Saksamaale Münchenisse ning sealt edasi Palermosse. Meid viidi kohalikku kooli, kus anti meile maitsta Itaalia traditsioonilisi saiu ja küpsiseid. Peale seda leidsime oma pered ning läksime juba nende koju, kus näidati meile toad ning muud vajalikud asjad. Sõime veel ja läksime magama. Tegelikult oli tore, kuid pisut väsitav päev. 

Teisipäeva hommikul sõime kohvikus hommikust ja läksime kooli. Koolis me tutvusime kõikide õpetajatega ja lastega. Peale seda meid jagati kahte gruppi, et osaleda ühises õppetöös meie võõrustajatega. Seejärel tutvusime noorema astme õpilastega, kes õpivad koos eelkoolieelikutega eraldiasetsevas majas.  Seal koolimajas võeti meid  üllatuslikult vastu laulude ja tantsudega ning pakuti taaskord itaaliapäraseid magusaid suupisteid. Pealelõunal tutvusime Sitsiilia ajalooga. Sitsiiliat on aastasadade ja -tuhandete jooksul püüdnud vallutada väga mitmed eri rahvad. Külastasime väga vana küla -  Piana degli Albanesi, millel on Sitsiilia jaoks suur antropoloogiline tähtsus, sest 15. sajandil seadsid selles end sisse mitmed rahvad ja etnilised grupid.  Nende seas olid ka albaanlased ja siiani räägitakse seal albaania dialekti ja kasutusel on selle rahva traditsioonid ja kombed. Külastasime ka kirikut ja nautisime ilusaid vaateid ümbruskonna mägedele ja orgudele.  

Peale seda õppimise tundma piirkonna looduskauneid kohti. Jalutasime väga suure Piana degli Albanesi tehisjärve ääres, mis on loodud selleks, et Palermot hüdroelektrijaama abil elektriga varustada. Õhtul läksime kõik koos pitsat sööma. Oli taas üks pikk ja pingutust nõudev päev. 

Kolmapäeval alustasime päeva ikka koolis. Esimene grupp õppis prantsuse keelt ja matemaatikat, teine grupp tegi kaasa tehnoloogia ja inglise keele tunnis. Seejärel suundusime kõik koos mägedesse, kus paistis väga ilus vaade. Ilm oli palav ja vahepeal polnud ka tuult, aga siiski jõudsime õigesse sihtkohta, 852 meetri kõrgusel merepinnast paiknevasse iidsesse linna Mount Jato, kus täna on järel veel vaid varemed. Äratuntavad olid nii majad kui 3000 pealtvaatajat mahutanud amfiteater. Mäe jalamil asetsevas antikvaariumis sai näha reproduktsiooni sellest, milline see kreeklastele kuuluv linn 2600 a tagasi välja nägi.  

Peale ajalootundi Jato mäel läksime õhtul kõik koos itaallastega välja sööma ja lõpetasime ühiselt välijõusaalis. Oli väga tore ja õpetlik päev. 

Neljapäeval toimus õppetöö sama kooli teises koolimajas, kus algatuseks osalesime kooliorkestri kontserdil, siis tegime Eesti ja Itaalia lipuvärvides katseid, osalesime rütmika tunnis ja õppisime keskaja teemat lõimitud kirjanduse-kunsti-ajaloo tunnis, kus aitasime kaasa Dante „Jumaliku komöödia“ lavastuse dekoratsioonide valmimisele. Peale koolipäeva sõitsime bussiga Palermosse, kus jätkus Sitsiilia ajaloo ja kultuuriloo tundmaõppimine. Õhtusel jalutuskäigul linnas nägime ära osa Palermo olulisi kultuuriloolisi paiku. Esimesena jõudsime Palermo ajaloolise südame sümboliks oleva Quattro Canti ehk “Nelja Nurga” väljakule, mis on pühendatud neljale aastaajale, neljale Hispaania kuningale ja neljale Palermo pühakule. Üsna seal lähedal oli Piazza Pretoria, tuntud ka kui “Häbi väljak”, mille keskel on Pretoria purskkaev koos Jumalaid ja mütoloogilisi olendeid kujutavate skulptuuridega. Kahjuks oli purskkaev just remonti pandud ja seetõttu võrkaiaga ümbritsetud ega pursanud. 

Neljapäeval tähistasime ka Jasperi sünnipäeva!   

Reedel külastasime esimesena Palermo katedraali, mis on üks suurimaid ja ilusamaid ehitisi kogu Palermos. Seejärel viis direktor meid Kaputsiinide katakombidesse, kus oli üle 8000 mumifitseeritud keha. See oli kindlasti üks kõige jubedamaid ja hirmsamaid kohti kogu reisi jooksul. Kokkuvõttes oli reede üks põnevamaid päevi.  

Õpetajate õpirändel olid teistsugune eesmärk, nemad olid Sitsiilia kooli õpetajate ja abiõpetajate töövarjud. Õpetajate huviks oli vaadelda, kuidas toimub erivajadustega õpilaste õpetamine kaasava hariduse kontekstis. Kõigis klassides, kus oli kasvõi üks HEV laps, oli ka abiõpetaja. Abiõpetaja ja klassiõpetaja koostöö oli kõigis vaadeldud klassides suurepärane, õpilaste erinevad vajadused olid alati arvesse võetud. Õpetaja ja abiõpetaja rollijaotus oli selge ja ka neid endid vastastikku toetav. Muljet avaldasid riiklikult koostatud õpikud ja tööraamatud HEV lastele, mis nägid väikese erinevusega välja siiski nagu tavaõpikud, kuid jätsid erivajadusega õpilasele teadmise, et ta õpib samu asju, mis teisedki klassikaaslased. Huvitav oli jälgida, kuidas õpetajad ja abiõpetajad olid tunnid niimoodi üles ehitanud, et õpilased õppisid ühtaegu ainealaseid teadmisi, aga samas arenesid ka nende sotsiaalemotsionaalsed oskused. Väga positiivse tunde jättis külastatud kooli sõbralik ja toetav organisatsioonikultuur, mis ongi hea koostöö ja heade õpitulemuste alus.  

Õpilaste ja õpetajate ühine eesmärk õpirändes oli harjutada ja parandada inglise keele oskust. Üheskoos vastuvõtvate õpilastega osaleti aruteludes ja debattides, samuti oli vaja tutvustada oma kodukohta ja koolielu ning vastata arvukatele küsimustele. Õnneks oli see vastuvõtvatel õpilastel peaaegu sama hea kui meil. Kehvem lugu oli osades peredes vanematega ja ka mõnede õpetajatega. Siiski võime oma inglise keele oskuse üle uhked olla.  

Lisaks aja- ja kultuuriloolistele teadmistele kasvatasid õpilased julgust ja enesekindlust ning ammutasid eluks vajalikke teadmisi üksi võõras peres elades, esmakordselt lennureisil välismaale, külalisena võõras kultuuriruumis.   

Septembris on Sitsiilia kooli õpilased ja õpetajad Saaremaale tulemas. Kahjuks ei saa kaasa tulla samad õpilased, kelle peredes meie lapsed olid, sest nemad liiguvad Itaalia süsteemi järgi uude kooli – progümnaasiumisse. 

 

Galeriiga saab tutvuda SIIN

13.-18. maini 2024 viibis grupp Kärla kooli 6. klassi õpilasi koos kahe õpetaja, direktori  ja õppejuhiga Sitsiilias, kõigepealt San Cipirello koolis nimega Istituto Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato ja veidi ka Palermos. 

Tegemist oli Erasmus+ õpirändega nelja Euroopa kooli ühisprojekti „Every island is a treasure island” raames. 

Õpilaste õpirände eesmärk oli oma kodukoha geograafilisest asendist tuleneva elurikkuse sügavam tundmaõppimine, rahvusvahelise koostöö kaudu koostööpartnerite kultuuri ja geograafia tundmaõppimine ning sotsiaalsete oskuste (enesejuhtimine, suhtlemis- ja koostööoskus, emotsioonide ja stressi juhtimine, probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine jmt) arendamine.   

Õpirändes osalenud õpilased ja õpetajad panid oma muljed kirja alljärgnevalt: 

Esmaspäeva hommikul ärkasime kõik vara, et jõuda Kuressaares bussile ning alustada sõitu Tallinna. Tallinnast lendasime lennukiga Saksamaale Münchenisse ning sealt edasi Palermosse. Meid viidi kohalikku kooli, kus anti meile maitsta Itaalia traditsioonilisi saiu ja küpsiseid. Peale seda leidsime oma pered ning läksime juba nende koju, kus näidati meile toad ning muud vajalikud asjad. Sõime veel ja läksime magama. Tegelikult oli tore, kuid pisut väsitav päev. 

Teisipäeva hommikul sõime kohvikus hommikust ja läksime kooli. Koolis me tutvusime kõikide õpetajatega ja lastega. Peale seda meid jagati kahte gruppi, et osaleda ühises õppetöös meie võõrustajatega. Seejärel tutvusime noorema astme õpilastega, kes õpivad koos eelkoolieelikutega eraldiasetsevas majas.  Seal koolimajas võeti meid  üllatuslikult vastu laulude ja tantsudega ning pakuti taaskord itaaliapäraseid magusaid suupisteid. Pealelõunal tutvusime Sitsiilia ajalooga. Sitsiiliat on aastasadade ja -tuhandete jooksul püüdnud vallutada väga mitmed eri rahvad. Külastasime väga vana küla -  Piana degli Albanesi, millel on Sitsiilia jaoks suur antropoloogiline tähtsus, sest 15. sajandil seadsid selles end sisse mitmed rahvad ja etnilised grupid.  Nende seas olid ka albaanlased ja siiani räägitakse seal albaania dialekti ja kasutusel on selle rahva traditsioonid ja kombed. Külastasime ka kirikut ja nautisime ilusaid vaateid ümbruskonna mägedele ja orgudele.  

Peale seda õppimise tundma piirkonna looduskauneid kohti. Jalutasime väga suure Piana degli Albanesi tehisjärve ääres, mis on loodud selleks, et Palermot hüdroelektrijaama abil elektriga varustada. Õhtul läksime kõik koos pitsat sööma. Oli taas üks pikk ja pingutust nõudev päev. 

Kolmapäeval alustasime päeva ikka koolis. Esimene grupp õppis prantsuse keelt ja matemaatikat, teine grupp tegi kaasa tehnoloogia ja inglise keele tunnis. Seejärel suundusime kõik koos mägedesse, kus paistis väga ilus vaade. Ilm oli palav ja vahepeal polnud ka tuult, aga siiski jõudsime õigesse sihtkohta, 852 meetri kõrgusel merepinnast paiknevasse iidsesse linna Mount Jato, kus täna on järel veel vaid varemed. Äratuntavad olid nii majad kui 3000 pealtvaatajat mahutanud amfiteater. Mäe jalamil asetsevas antikvaariumis sai näha reproduktsiooni sellest, milline see kreeklastele kuuluv linn 2600 a tagasi välja nägi.  

Peale ajalootundi Jato mäel läksime õhtul kõik koos itaallastega välja sööma ja lõpetasime ühiselt välijõusaalis. Oli väga tore ja õpetlik päev. 

Neljapäeval toimus õppetöö sama kooli teises koolimajas, kus algatuseks osalesime kooliorkestri kontserdil, siis tegime Eesti ja Itaalia lipuvärvides katseid, osalesime rütmika tunnis ja õppisime keskaja teemat lõimitud kirjanduse-kunsti-ajaloo tunnis, kus aitasime kaasa Dante „Jumaliku komöödia“ lavastuse dekoratsioonide valmimisele. Peale koolipäeva sõitsime bussiga Palermosse, kus jätkus Sitsiilia ajaloo ja kultuuriloo tundmaõppimine. Õhtusel jalutuskäigul linnas nägime ära osa Palermo olulisi kultuuriloolisi paiku. Esimesena jõudsime Palermo ajaloolise südame sümboliks oleva Quattro Canti ehk “Nelja Nurga” väljakule, mis on pühendatud neljale aastaajale, neljale Hispaania kuningale ja neljale Palermo pühakule. Üsna seal lähedal oli Piazza Pretoria, tuntud ka kui “Häbi väljak”, mille keskel on Pretoria purskkaev koos Jumalaid ja mütoloogilisi olendeid kujutavate skulptuuridega. Kahjuks oli purskkaev just remonti pandud ja seetõttu võrkaiaga ümbritsetud ega pursanud. 

Neljapäeval tähistasime ka Jasperi sünnipäeva!   

Reedel külastasime esimesena Palermo katedraali, mis on üks suurimaid ja ilusamaid ehitisi kogu Palermos. Seejärel viis direktor meid Kaputsiinide katakombidesse, kus oli üle 8000 mumifitseeritud keha. See oli kindlasti üks kõige jubedamaid ja hirmsamaid kohti kogu reisi jooksul. Kokkuvõttes oli reede üks põnevamaid päevi.  

Õpetajate õpirändel olid teistsugune eesmärk, nemad olid Sitsiilia kooli õpetajate ja abiõpetajate töövarjud. Õpetajate huviks oli vaadelda, kuidas toimub erivajadustega õpilaste õpetamine kaasava hariduse kontekstis. Kõigis klassides, kus oli kasvõi üks HEV laps, oli ka abiõpetaja. Abiõpetaja ja klassiõpetaja koostöö oli kõigis vaadeldud klassides suurepärane, õpilaste erinevad vajadused olid alati arvesse võetud. Õpetaja ja abiõpetaja rollijaotus oli selge ja ka neid endid vastastikku toetav. Muljet avaldasid riiklikult koostatud õpikud ja tööraamatud HEV lastele, mis nägid väikese erinevusega välja siiski nagu tavaõpikud, kuid jätsid erivajadusega õpilasele teadmise, et ta õpib samu asju, mis teisedki klassikaaslased. Huvitav oli jälgida, kuidas õpetajad ja abiõpetajad olid tunnid niimoodi üles ehitanud, et õpilased õppisid ühtaegu ainealaseid teadmisi, aga samas arenesid ka nende sotsiaalemotsionaalsed oskused. Väga positiivse tunde jättis külastatud kooli sõbralik ja toetav organisatsioonikultuur, mis ongi hea koostöö ja heade õpitulemuste alus.  

Õpilaste ja õpetajate ühine eesmärk õpirändes oli harjutada ja parandada inglise keele oskust. Üheskoos vastuvõtvate õpilastega osaleti aruteludes ja debattides, samuti oli vaja tutvustada oma kodukohta ja koolielu ning vastata arvukatele küsimustele. Õnneks oli see vastuvõtvatel õpilastel peaaegu sama hea kui meil. Kehvem lugu oli osades peredes vanematega ja ka mõnede õpetajatega. Siiski võime oma inglise keele oskuse üle uhked olla.  

Lisaks aja- ja kultuuriloolistele teadmistele kasvatasid õpilased julgust ja enesekindlust ning ammutasid eluks vajalikke teadmisi üksi võõras peres elades, esmakordselt lennureisil välismaale, külalisena võõras kultuuriruumis.   

Septembris on Sitsiilia kooli õpilased ja õpetajad Saaremaale tulemas. Kahjuks ei saa kaasa tulla samad õpilased, kelle peredes meie lapsed olid, sest nemad liiguvad Itaalia süsteemi järgi uude kooli – progümnaasiumisse. 

 

Galeriiga saab tutvuda SIIN