Meie lood

Tarkus kevadest südamesse 30. aprill LL


12. aprilli karge kevadhommik üllatas Kärla kooli õpilasi -6 külmakraadiga ja kristalse maapinnaga. Planeeritud õuesõppepäev ometi ära ei jäänud, sest tarkus kevadest tuli ju südamesse koguda.

1. klassi päevateemaks oli "Kevade märgid". Tegevused toimusid õpetaja Õnne Kruusmaa juhendamisel pargis. Sissejuhatuseks räägiti veidi kevadest ja kuulati linnulaulu. Seejärel jagunesid õpilased loosi teel rühmadesse, kus toimusid erinevad teemakohased õppemängud. Tegevused olid nii eesti keele, matemaatika kui ka loodusõpetuse valdkonnast. Oli vaja teada/tunda erinevaid paiga- ja rändlinde, loetleda kevadele iseloomulikke tunnuseid, lahendada ristsõna, mõõta sammudega puudevahelist kaugust. Kokkuvõte toimus klassis, kus iga rühm joonistas päevakohase plakati ja esitles seda teistele.

2. klassi õuesõppe päeva  teema oli  “Kevadlinnud ja -lilled”. Hommik algas õpetajate Maret Rei ja Triinu Järvalti juhtimisel reeglites kokku leppimisega ja rühmade moodustamisega. Selleks kasutasime “robotit” ehk arvutit, kes läbirääkimistele ei allunud. Peale seda tuli igal rühmal lahendada salakiri, mille kaudu said õpilased teada, millised kontrollpunktid tuleb päeva jooksul läbida.

Kontrollpunktides tuli õpilastel lahendada mitmesuguseid ülesandeid: oli nuputamist, eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust. Laste sõnul oli teistsugune koolipäev vahva, sest üldse polnud aru saada, millal üks tund lõppes ja teine algas. Ühe noormehe sõnul oli natuke raske ka. “Me pidime pingutama!” ütles ta. Leidsime üheskoos, et pingutamine on hea ja vajalik, sest ainult nii aju arenebki! Päeva kokku võttes oskasid lapsed täpselt öelda, mida nad täna õppisid ja see langes kokku ka meie, õpetajate, eesmärkidega õuesõppepäevale. Õpetajatena omavahel arutades tõdesime, et päeva ette valmistades “pidime palju pingutama ”, aga seda läbi viies saime nautida oma töö vilju.

3. klassi päev algas õpetajate Riina Elleri ja  Marika Aarnise juhendamisel tomatitaimede istutamisega, et õpilased saaksid vaadelda taimede kasvamist ja oodata saagi valmimist.  Plaanitud seemnete külvamise asemel otsustasime kividest lõkkeplatsi ehitada. Ega see töö väga kerge ei olnud, sest kivide kohale sättimine vajas nii jõudu, nutikust kui koostööoskusi. Lõkkekoht sai meisterlikult ehitatud  ja püsis kindlalt. Katsetasime seda kohe ka lõkke tegemiseks ja tuletasime meelde tuleohutuse eeskirjad. Arvutasime kui palju on vaja teed keeta, et igaühele jaguks. Kuum tee kosutas ja andis sooja ning ühine kiigelaul tegi südame rõõmsaks. Päeva lõpetasime jalgrattasõiduga: harjutasime slaalomi ja kaheksa sõitmist.

Õuesõppepäeva 4. klassile korraldasid klassiõpetaja Gerta Uus ja inglise keele õpetaja Kristina Lember. Sellise päeva raames ei saa ei üle ega ümber loodusest – just see oligi meie õppepäeva keskmes. Lisaks sellele, et õpilased jalutasid suure ringiga palliplatsile inglisekeelsete juhiste järgi, pidid nad ka pidevalt ümbritsevat loodust tähele panema, kaasa võtma kevadmärke ja kirjutama üles kõik kevade tunnused, mida nad enda ümber märkasid.

Palliplatsile jõudes oli lisaks inglise keelele vaja teha ka natuke sporti ja ragistada matemaatikaülesannete kallal. Toimus liitmine, ümbermõõdu ja pindala leidmine ning tõlkimine eesti keelest inglise keelde. Lisaks sellele, et õpilased said harjutada oma keeleteadmisi, kontrollida oma matemaatilisi oskusi ja neid ka rakendada, said õpilased ka noore keeleõpetaja teadmisi värskendada ning oma kodukanti talle tutvustada. 

Huvitavat ja õpetlikku tegevust jätkus ka vanemale kooliastmele.

5. klassi õpilaste nutiorienteerumise korraldasid õpetajad Margit Lindau ja Anne Pildre. Kontrollpunktides tuli lahendada ülesandeid eesti ja inglise keeles, matemaatikas ning loodusõpetuses. Viimaseks ülesandeks oli osalemine heategevuslikul kampaanial Pardiralli 2019 raames korraldataval loovkonkursil nimega “Terviseprääks”. Õpilased meisterdasid pardikujutisi looduslikest vahenditest. Kasutusele võeti sammal, puukoor, käbid, sinililled, oksad ja kivid. Laste loovusel polnud piire ja lisaks luuletas iga rühm pardist ka väikese luuletuse, millega andis edasi sõnumi tervise tähtsusest.

6. ja 7. klassi õpilased käisid koos õpetajate Leana Vahteri, Reene Kanemägi, Väino Uljase ja lapsevanem Mare Mägiga  metsa istutamas. Ligi 2 hektarilisele raielangile istutati 6100 tillukest männiistikut.

Ettevõtlikkust ja majanduslikku mõtlemist harjutasid 8. klassi õpilased, kes koostasid projekti, eelarve ja tegid video Swedbanki konkursile „Meie reis“.

9. klassi õpilaste tundides olid lõimitud emakeel ja matemaatika: vanaaegsed mõõtühikud, silinder, lausete liigid. Alguses täitsid õpilased lünkteksti vanaaegsete mõõtühikute kohta. Seejärel leidsid nad Kärla pargist kõige jämedama leht- ja okaspuu, mõõtsid nende ümbermõõdu jalgades või süldades. Iga õpilane pildistas vähemalt kolme silindrikujulist keha looduses, et leida nende kõrgus ja põhja diameeter vaksades või küünardes või pöialdes.

Oli tegus, tore, vahva ja õnnestunud koolipäev.

 

Muljed rahvusvahelise õuesõppepäeva tähistamisest koolis kogus kokku õppejuht Anne Pildre.

12. aprilli karge kevadhommik üllatas Kärla kooli õpilasi -6 külmakraadiga ja kristalse maapinnaga. Planeeritud õuesõppepäev ometi ära ei jäänud, sest tarkus kevadest tuli ju südamesse koguda.

1. klassi päevateemaks oli "Kevade märgid". Tegevused toimusid õpetaja Õnne Kruusmaa juhendamisel pargis. Sissejuhatuseks räägiti veidi kevadest ja kuulati linnulaulu. Seejärel jagunesid õpilased loosi teel rühmadesse, kus toimusid erinevad teemakohased õppemängud. Tegevused olid nii eesti keele, matemaatika kui ka loodusõpetuse valdkonnast. Oli vaja teada/tunda erinevaid paiga- ja rändlinde, loetleda kevadele iseloomulikke tunnuseid, lahendada ristsõna, mõõta sammudega puudevahelist kaugust. Kokkuvõte toimus klassis, kus iga rühm joonistas päevakohase plakati ja esitles seda teistele.

2. klassi õuesõppe päeva  teema oli  “Kevadlinnud ja -lilled”. Hommik algas õpetajate Maret Rei ja Triinu Järvalti juhtimisel reeglites kokku leppimisega ja rühmade moodustamisega. Selleks kasutasime “robotit” ehk arvutit, kes läbirääkimistele ei allunud. Peale seda tuli igal rühmal lahendada salakiri, mille kaudu said õpilased teada, millised kontrollpunktid tuleb päeva jooksul läbida.

Kontrollpunktides tuli õpilastel lahendada mitmesuguseid ülesandeid: oli nuputamist, eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust. Laste sõnul oli teistsugune koolipäev vahva, sest üldse polnud aru saada, millal üks tund lõppes ja teine algas. Ühe noormehe sõnul oli natuke raske ka. “Me pidime pingutama!” ütles ta. Leidsime üheskoos, et pingutamine on hea ja vajalik, sest ainult nii aju arenebki! Päeva kokku võttes oskasid lapsed täpselt öelda, mida nad täna õppisid ja see langes kokku ka meie, õpetajate, eesmärkidega õuesõppepäevale. Õpetajatena omavahel arutades tõdesime, et päeva ette valmistades “pidime palju pingutama ”, aga seda läbi viies saime nautida oma töö vilju.

3. klassi päev algas õpetajate Riina Elleri ja  Marika Aarnise juhendamisel tomatitaimede istutamisega, et õpilased saaksid vaadelda taimede kasvamist ja oodata saagi valmimist.  Plaanitud seemnete külvamise asemel otsustasime kividest lõkkeplatsi ehitada. Ega see töö väga kerge ei olnud, sest kivide kohale sättimine vajas nii jõudu, nutikust kui koostööoskusi. Lõkkekoht sai meisterlikult ehitatud  ja püsis kindlalt. Katsetasime seda kohe ka lõkke tegemiseks ja tuletasime meelde tuleohutuse eeskirjad. Arvutasime kui palju on vaja teed keeta, et igaühele jaguks. Kuum tee kosutas ja andis sooja ning ühine kiigelaul tegi südame rõõmsaks. Päeva lõpetasime jalgrattasõiduga: harjutasime slaalomi ja kaheksa sõitmist.

Õuesõppepäeva 4. klassile korraldasid klassiõpetaja Gerta Uus ja inglise keele õpetaja Kristina Lember. Sellise päeva raames ei saa ei üle ega ümber loodusest – just see oligi meie õppepäeva keskmes. Lisaks sellele, et õpilased jalutasid suure ringiga palliplatsile inglisekeelsete juhiste järgi, pidid nad ka pidevalt ümbritsevat loodust tähele panema, kaasa võtma kevadmärke ja kirjutama üles kõik kevade tunnused, mida nad enda ümber märkasid.

Palliplatsile jõudes oli lisaks inglise keelele vaja teha ka natuke sporti ja ragistada matemaatikaülesannete kallal. Toimus liitmine, ümbermõõdu ja pindala leidmine ning tõlkimine eesti keelest inglise keelde. Lisaks sellele, et õpilased said harjutada oma keeleteadmisi, kontrollida oma matemaatilisi oskusi ja neid ka rakendada, said õpilased ka noore keeleõpetaja teadmisi värskendada ning oma kodukanti talle tutvustada. 

Huvitavat ja õpetlikku tegevust jätkus ka vanemale kooliastmele.

5. klassi õpilaste nutiorienteerumise korraldasid õpetajad Margit Lindau ja Anne Pildre. Kontrollpunktides tuli lahendada ülesandeid eesti ja inglise keeles, matemaatikas ning loodusõpetuses. Viimaseks ülesandeks oli osalemine heategevuslikul kampaanial Pardiralli 2019 raames korraldataval loovkonkursil nimega “Terviseprääks”. Õpilased meisterdasid pardikujutisi looduslikest vahenditest. Kasutusele võeti sammal, puukoor, käbid, sinililled, oksad ja kivid. Laste loovusel polnud piire ja lisaks luuletas iga rühm pardist ka väikese luuletuse, millega andis edasi sõnumi tervise tähtsusest.

6. ja 7. klassi õpilased käisid koos õpetajate Leana Vahteri, Reene Kanemägi, Väino Uljase ja lapsevanem Mare Mägiga  metsa istutamas. Ligi 2 hektarilisele raielangile istutati 6100 tillukest männiistikut.

Ettevõtlikkust ja majanduslikku mõtlemist harjutasid 8. klassi õpilased, kes koostasid projekti, eelarve ja tegid video Swedbanki konkursile „Meie reis“.

9. klassi õpilaste tundides olid lõimitud emakeel ja matemaatika: vanaaegsed mõõtühikud, silinder, lausete liigid. Alguses täitsid õpilased lünkteksti vanaaegsete mõõtühikute kohta. Seejärel leidsid nad Kärla pargist kõige jämedama leht- ja okaspuu, mõõtsid nende ümbermõõdu jalgades või süldades. Iga õpilane pildistas vähemalt kolme silindrikujulist keha looduses, et leida nende kõrgus ja põhja diameeter vaksades või küünardes või pöialdes.

Oli tegus, tore, vahva ja õnnestunud koolipäev.

 

Muljed rahvusvahelise õuesõppepäeva tähistamisest koolis kogus kokku õppejuht Anne Pildre.