KOOLIST

Visioon, missioon, väärtused


Visioon aastani 2035

Oleme koostöiselt õppiv kogukonna süda

 • Oleme õppiv organisatsioon, kus õpitakse üksteiselt – õpilased õpetajatelt ja õpetajad õpilastelt – ja toimub oma kogemuste jagamine. Kogu koolipere, kodud ja koostööpartnerid on mõtestatult ja südamega õppimisse kaasatud. 
 • Oleme kooslus ettevõtlikkusest, loovusest ja akadeemiliste teadmiste omandamisest. 
 • Oleme oma kogukonna kese – põlvkondade sidususe ja traditsioonide kandja. Süda on meie jaoks sümbolina võrgustiku keskpunkt, mis hoiab üleval suhete ja sidemete vereringet ning annab energiat inimeste ja kogukonna arenguks. 
 • Oleme piirkondlik 9-klassiline põhikool, kuhu on teretulnud õppijad kogu maakonnast; oleme valmis suurendama õpilaste arvu klassides kuni 24 õpilaseni.

Missioon 

Oleme ettevõtlik, elukestva õpirõõmuga ja ennast väärtustav maailma meistrite kasvulava.
Me oleme arengukeskkond oma ala tegijatele, kes hakkavad ehitama uut maailma. Iga laps on oma unistuste maailmameister, kui on valmis eesmärkide nimel pingutama ja need teoks tegema. 

Soovime, et igaüks meie koolis tunneb end väärtuslikuna ja julgeb unistada suurelt.

Põhiväärtused

Õpetades õpin ja õppides õpetan

 • Olen avatud meelega;
 • Löön kooli ettevõtmistes kaasa ja algatan ise ühistegemisi;
 • Tean, et ma alati ei tea ja küsin vajadusel abi;
 • Olen uudishimulik ja valmis katsetama;
 • Julgen eksida;
 • Toetan teisi nende tegemistes;
 • Tean, et olen väärtuslik ja väärtustan teisi koolipere liikmeid.

Tean, kes ma olen ja kelleks tahan saada

 • Tunnen oma võimeid ja usun endasse;
 • Märkan teiste eripära ja arvestan sellega;
 • Toetun oma tugevustele;
 • Usun, et saan maailma paremaks muuta;
 • Annan endast parima.

Tunnen oma tegemistest rõõmu

 • Tulen kooli särasilmselt, sest see võib olla minu elu parim päev;
 • Mulle meeldib pingutada;
 • Tunnen rõõmu igast edusammust;
 • Olen teiste vastu sõbralik ja heatahtlik;
 • Hoian head tuju ja rõõmsat meelt.

Visioon aastani 2035

Oleme koostöiselt õppiv kogukonna süda

 • Oleme õppiv organisatsioon, kus õpitakse üksteiselt – õpilased õpetajatelt ja õpetajad õpilastelt – ja toimub oma kogemuste jagamine. Kogu koolipere, kodud ja koostööpartnerid on mõtestatult ja südamega õppimisse kaasatud. 
 • Oleme kooslus ettevõtlikkusest, loovusest ja akadeemiliste teadmiste omandamisest. 
 • Oleme oma kogukonna kese – põlvkondade sidususe ja traditsioonide kandja. Süda on meie jaoks sümbolina võrgustiku keskpunkt, mis hoiab üleval suhete ja sidemete vereringet ning annab energiat inimeste ja kogukonna arenguks. 
 • Oleme piirkondlik 9-klassiline põhikool, kuhu on teretulnud õppijad kogu maakonnast; oleme valmis suurendama õpilaste arvu klassides kuni 24 õpilaseni.

Missioon 

Oleme ettevõtlik, elukestva õpirõõmuga ja ennast väärtustav maailma meistrite kasvulava.
Me oleme arengukeskkond oma ala tegijatele, kes hakkavad ehitama uut maailma. Iga laps on oma unistuste maailmameister, kui on valmis eesmärkide nimel pingutama ja need teoks tegema. 

Soovime, et igaüks meie koolis tunneb end väärtuslikuna ja julgeb unistada suurelt.

Põhiväärtused

Õpetades õpin ja õppides õpetan

 • Olen avatud meelega;
 • Löön kooli ettevõtmistes kaasa ja algatan ise ühistegemisi;
 • Tean, et ma alati ei tea ja küsin vajadusel abi;
 • Olen uudishimulik ja valmis katsetama;
 • Julgen eksida;
 • Toetan teisi nende tegemistes;
 • Tean, et olen väärtuslik ja väärtustan teisi koolipere liikmeid.

Tean, kes ma olen ja kelleks tahan saada

 • Tunnen oma võimeid ja usun endasse;
 • Märkan teiste eripära ja arvestan sellega;
 • Toetun oma tugevustele;
 • Usun, et saan maailma paremaks muuta;
 • Annan endast parima.

Tunnen oma tegemistest rõõmu

 • Tulen kooli särasilmselt, sest see võib olla minu elu parim päev;
 • Mulle meeldib pingutada;
 • Tunnen rõõmu igast edusammust;
 • Olen teiste vastu sõbralik ja heatahtlik;
 • Hoian head tuju ja rõõmsat meelt.