Dokumendid

Dokumendid


Kooli alusdokumendid

 1. Põhimäärus
 2. Arengukava 2021-2025
 3. Kärla Põhikooli rahvusvahelistumise strateegia
 4. Kärla Põhikooli kodukord
 5. Distantsõppe korraldamine (väljavõte kodukorrast)
 6. Üldtööplaan ja ürituste kalenderplaan 2021-22 I pa

Kooli õppekava

Kirjalike tööde vormistamise juhend (Loovtöö) 

Taotlused ja asjaajamine

 1. Kärla Põhikooli asjaajamise kord
 2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 3. Sisehindamise kord
 4. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
 5. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord
 7. 1. klassi astumise avaldus (1. Laadi alla, salvesta, täida, allkirjasta digitaalselt ja saada kooli meilile või 2. prindi, täida, esita allkirjastatult paberkandjal koolile)
 8. Kooli astumise avaldus (1. Laadi alla, salvesta, täida, allkirjasta digitaalselt ja saada kooli meilile või 2. prindi, täida, esita allkirjastatult paberkandjal koolile)
 9. Pikapäevarühma astumise avaldus (laadi alla, salvesta, täida, salvesta)
 10. Pikapäevaeine avaldus (laadi alla, salvesta, täida, salvesta)
 11. Toitlustamine Kärla Põhikoolis
 12. Õpilasesinduse (ÕE) põhimäärus
 13. Arenguvestluste läbiviimise kord
 14. Saaremaa valla koolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
 15. Kärla Põhikooli pöördumiste käsitlemise kord
 16. Kaebuste esitamise blankett (laadi alla, salvesta, täida)
 17.  Dokumendiregister (EKIS)
 18. Dokumentide liigitusskeem 

Kooli alusdokumendid

 1. Põhimäärus
 2. Arengukava 2021-2025
 3. Kärla Põhikooli rahvusvahelistumise strateegia
 4. Kärla Põhikooli kodukord
 5. Distantsõppe korraldamine (väljavõte kodukorrast)
 6. Üldtööplaan ja ürituste kalenderplaan 2021-22 I pa

Kooli õppekava

Kirjalike tööde vormistamise juhend (Loovtöö) 

Taotlused ja asjaajamine

 1. Kärla Põhikooli asjaajamise kord
 2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 3. Sisehindamise kord
 4. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
 5. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord
 7. 1. klassi astumise avaldus (1. Laadi alla, salvesta, täida, allkirjasta digitaalselt ja saada kooli meilile või 2. prindi, täida, esita allkirjastatult paberkandjal koolile)
 8. Kooli astumise avaldus (1. Laadi alla, salvesta, täida, allkirjasta digitaalselt ja saada kooli meilile või 2. prindi, täida, esita allkirjastatult paberkandjal koolile)
 9. Pikapäevarühma astumise avaldus (laadi alla, salvesta, täida, salvesta)
 10. Pikapäevaeine avaldus (laadi alla, salvesta, täida, salvesta)
 11. Toitlustamine Kärla Põhikoolis
 12. Õpilasesinduse (ÕE) põhimäärus
 13. Arenguvestluste läbiviimise kord
 14. Saaremaa valla koolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
 15. Kärla Põhikooli pöördumiste käsitlemise kord
 16. Kaebuste esitamise blankett (laadi alla, salvesta, täida)
 17.  Dokumendiregister (EKIS)
 18. Dokumentide liigitusskeem 

Hetkel on lehel 0 kasutajat.