Uudised

Õppetöökorraldus alates 1. märtsist 26. veebruar KPK


Tulenevalt Vabariigi Valitsuse meetmetest koroonaviiruse leviku ohjeldamisel

 • 1. märtsist alates on kõik 5.-9. klassi õpilased distantsõppel. Distantsõppe ajal kehtib tavapärane tunniplaan. Info veebitundide ja/või iseseisva juhendatud õppimisega tundide toimumise kohta on eKoolis ja Teams kalendris.
 • Veebitundides osalemine on õpilasele kohustuslik. Tunniplaanijärgses veebitunnis  fikseeritakse puudujad ja hilinejad tavapärasel viisil. Veebitunnis osalevad õpilased oma nime all ja oma videopilti jagades. Kohustuslik on kasutada  mikrofoni. Ilma põhjuseta oma videopildi mitte jagamine on samaväärne tunnist puudumisega.
 • Kõik õpiabi tunnid toimuvad veebitundidena.
 • 1.-4. klassi õpilaste õppetöö toimub kontaktõppena koolis tavapärase tunniplaani kohaselt. Koolis olevad õpilased saavad koolitoidu, pikapäeva õpilased lisaks pikapäevaeine. 1.-4. klassi õpilaste koolibussid väljuvad koju E-N kell 14.30, reedel kell 13.30.
 • Kooli huviringide töö toimub võimalusel distantsilt, kui juhendajad seda nii korraldavad ja sellest õpilasi teavitavad.
 • Täpsemad distantsõpet puudutavad reeglid ja juhised kooli kodulehel dokumentide all.
 • Info toidupakkide jaotamise korralduse kohta anname täiendavalt kooli kodulehel ja e-Koolis.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse meetmetest koroonaviiruse leviku ohjeldamisel

 • 1. märtsist alates on kõik 5.-9. klassi õpilased distantsõppel. Distantsõppe ajal kehtib tavapärane tunniplaan. Info veebitundide ja/või iseseisva juhendatud õppimisega tundide toimumise kohta on eKoolis ja Teams kalendris.
 • Veebitundides osalemine on õpilasele kohustuslik. Tunniplaanijärgses veebitunnis  fikseeritakse puudujad ja hilinejad tavapärasel viisil. Veebitunnis osalevad õpilased oma nime all ja oma videopilti jagades. Kohustuslik on kasutada  mikrofoni. Ilma põhjuseta oma videopildi mitte jagamine on samaväärne tunnist puudumisega.
 • Kõik õpiabi tunnid toimuvad veebitundidena.
 • 1.-4. klassi õpilaste õppetöö toimub kontaktõppena koolis tavapärase tunniplaani kohaselt. Koolis olevad õpilased saavad koolitoidu, pikapäeva õpilased lisaks pikapäevaeine. 1.-4. klassi õpilaste koolibussid väljuvad koju E-N kell 14.30, reedel kell 13.30.
 • Kooli huviringide töö toimub võimalusel distantsilt, kui juhendajad seda nii korraldavad ja sellest õpilasi teavitavad.
 • Täpsemad distantsõpet puudutavad reeglid ja juhised kooli kodulehel dokumentide all.
 • Info toidupakkide jaotamise korralduse kohta anname täiendavalt kooli kodulehel ja e-Koolis.