Uudised

Osaleme INNOVE projektis 30. aprill KPK


AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 nimetus: „Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsi­oonikultuuri arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toimetulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgus­tiku­põhise koostöömudeli loomine“ Projekti lühitutvustus: „Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise Lääne-Saare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli, tugisüsteemide strateegia loomisega.“

Projekti veebileht asub SIIN

AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 nimetus: „Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsi­oonikultuuri arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toimetulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgus­tiku­põhise koostöömudeli loomine“ Projekti lühitutvustus: „Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise Lääne-Saare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli, tugisüsteemide strateegia loomisega.“

Projekti veebileht asub SIIN